TapinRadio 2.11.1

TapinRadio 2.11.1

RaimerSoft – 11,4MB – Freeware – Windows
5 Stars User Rating
TapinRadio là một công cụ máy tính để bàn cho Windows 7 và 8. Nó đi kèm tải sẵn với hàng trăm trạm. Mới các trạm có thể được thêm vào thông qua các. thực đơn; liên kết lưu vào clipboard thuận tiện sẽ nạp vào trường URL và SHOUTcast URL được hỗ trợ tự nhiên. Ngoài việc là một máy nghe đài phát thanh Internet, TapinRadio cũng có thể ghi lại âm thanh streaming. Đơn giản và trực quan giao diện bao gồm tìm kiếm trạm. Để lọc các trạm theo vùng, loại hoặc mạng, làm cho lựa chọn của bạn thông qua arrowhead nhỏ bên cạnh lĩnh vực tìm kiếm (mục cũng có sẵn thông qua các.

Tổng quan

TapinRadio là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi RaimerSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TapinRadio là 2.11.1 , phát hành vào ngày 17/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/09/2010.

TapinRadio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11,4MB.

Người sử dụng của TapinRadio đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TapinRadio!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có TapinRadio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại